VMS คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร?

VMS คืออะไร

ในปัจจุบัน ประเทศไทยได้มีการนำระบบ VMS มาใช้งานในการติดตามเรือประมง ที่มีขนาดตั้งแต่ 30 ตันกรอสขึ้นไป แล้วทราบกันไหมครับว่า ระบบ VMS คืออะไร จริง ๆ แล้วมีประโยชน์ทางด้านใดบ้าง? วันนี้ VMS Thailand มีคำตอบ

สารบัญ

Why install VMS for Fishing boat

VMS ดีอย่างไร ทำไมต้องติดตั้ง?

ยกตัวอย่างกรณีข่าว เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 16.00 น. ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงชลบุรี (ศูนย์ (PIPO : Port In – Port Out) ได้รับแจ้งจากเจ้าของเรือประมง เรือมิตรทวี ว่าไต๋เรือวิทยุขอความช่วยเหลือด้วยเกิดเหตุฉุกเฉินลูกเรือป่วยหนัก หายใจไม่ออก แต่เจ้าของเรืออยู่ที่แม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม ไม่ทราบตำแหน่งเรือ เพราะสัญญาณวิทยุขาดหายไม่ชัดเจน เนื่องจากขณะนั้นคลื่นลมกำลังแรงมาก คลื่นสูงประมาณ 3 เมตร

เจ้าของเรือจึงใช้วิธีแจ้งตำแหน่งเรือจาก ระบบติดตามเรือ VMS (Vessel Monitoring System) ให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงชลบุรี ทราบ โดยเรือเอก คณิตศร ผาสุขสรรพ์ ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงชลบุรี ได้รายงานศูนย์ปฏิบัติการทัพเรือภาคที่ 1 ทันที

ศูนย์ปฏิบัติการทัพเรือภาคที่ 1 ได้สั่งการให้เรือหลวงคีรีรัฐ ซึ่งทำการลาดตระเวนในพื้นที่ ให้เข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนตามพิกัดของเรือมิตรทวีที่ได้รับจากระบบ VMS พร้อมประสานรถพยาบาล จากโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้รอรับลูกเรือ เพื่อรับการรักษาได้ทันเวลาจนรอดชีวิตและปลอดภัยในที่สุด ด้วยเหตุนี้ VMS จึงมีความสำคัญ และจำเป็นจะต้องติดตั้งเพื่อจะได้รู้พิกัดของเรือได้ตลอดเวลา

ฺBenefits of VMS Thailand

ประโยชน์ของ VMS

นอกจากจะมีประโยชน์ในด้านการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุบนเรือดังข่าวที่กล่าวไปเมื่อข้างต้นแล้ว ยังมีประโยชน์ในด้านอื่น ๆ อีกมากมาย ดังนี้

1. การติดตามเรือ

เจ้าของเรือสามารถติดตามและทราบตำแหน่งที่อยู่ของเรือประมงได้ตลอดเวลาผ่าน ระบบติดตามเรือ VMS หากเกิดปัญหาไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุ เรือจม เครื่องยนต์เสียหาย ถูกปล้นกลางทะเล หรือมีเหตุให้ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เจ้าของเรือจะสามารถทราบได้ทันที โดยจะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะทำให้เรือประมงได้รับการค้นหาและช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว เป็นการช่วยชีวิตและนำทรัพย์สินต่าง ๆ บนเรือให้ปลอดภัยได้ในที่สุด

2. ควบคุมเส้นทางเดินเรือ

ข้อมูลเส้นทางเดินเรือสามารถนำมาวางแผนการทำประมงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ เช่น

  • หลีกเลี่ยงการทำประมงในพื้นที่ต้องห้าม
  • หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงภัย เช่น การเกิดคลื่นสึนามิ แผ่นดินไหว หรือเกิดพายุคะนองรุนแรง เป็นต้น
  • ช่วยให้ทราบพฤติกรรมของผู้ควบคุมเรือ ซึ่งสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนงานได้
  • วางแผนเส้นทางเดินเรือเพื่อประหยัดน้ำมัน
  • ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง เป็นการใช้เรืออย่างคุ้มค่าและปลอดภัย

3. การป้องกันปัญหาการทุจริต

เมื่อมีการแสดงตำแหน่งของเรือได้ตลอดเวลา ทำให้ทราบว่ามีการเดินเรือตามแผนที่กำหนดไว้หรือไม่ มีลักษณะของการเดินเรือที่ออกนอกเส้นทางหรือไม่ การส่งหรือรับสินค้าตรงตามกำหนดที่ต้องการหรือไม่ จึงทำให้บริหารจัดการการเดินเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายและค่าเสียเวลาโดยไม่จำเป็นได้

4. ใช้เป็นหลักฐาน

ในกรณีที่เรือประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ สามารถใช้เป็นหลักฐานสำคัญที่ทางราชการมิอาจปฏิเสธได้ เพื่อรับการชดเชยจากภาครัฐ เช่น ค่าเรือจม ค่ากู้เรือ และค่าซ่อมเรือ เป็นต้น

5. ดำเนินกิจการตามกฎหมาย

การทำประมงอย่างรับผิดชอบและปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยอาศัยระบบบันทึกติดตามเรือ VMS นั้น ถือเป็นหลักฐานพิสูจน์ความบริสุทธิ์ที่สำคัญของกิจการเดินเรือ โดยเฉพาะในกรณีที่ถูกจับกุมในข้อหารุกล้ำน่านน้ำ และข้อมูลจากระบบติดตามตำแหน่งเรือจะเชื่อมโยงกับระบบสมุดบันทึกการทำการประมงอิเล็กทรอนิกส์ (E-Logbook) จึงช่วยเสริมประสิทธิภาพในการออกใบรับรองการจับสัตว์น้ำในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

6. ยกระดับการทำประมงไทยสู่มาตรฐานสากล

ให้เป็นไปตามหลัก “การอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรทางทะเล”

How to install VMS Thailand

จะติดตั้ง VMS ได้อย่างไร?

ผู้ประกอบการกิจการเรือประมง ติดต่อบริษัทผู้จำหน่ายและติดตั้ง VMS เพื่อทำการติดตั้งอุปกรณ์ โดยสามารถดูขั้นตอนและเอกสารสำคัญที่ใช้ในการติดตั้ง VMS ได้ที่ ขั้นตอนการติดตั้ง VMS

What is VMS Thailand for Fishing boat

VMS คืออะไร?

VMS คือ ระบบติดตามตำแหน่งเรือ ที่อาศัยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในการรับ-ส่งสัญญาณจากดาวเทียม และศูนย์รับสัญญาณบนฝั่ง เพื่อประโยชน์ในการทราบและติดตามตำแหน่งเรือ

โดยกำหนดให้เรือประมง เรือบรรทุกสินค้า ตลอดจนยานพาหนะทางน้ำทุกชนิดที่ใช้ทำการประมงขนถ่าย หรือเก็บรักษาสัตว์น้ำที่ได้จากยานพาหนะทางน้ำทุกชนิดที่ใช้ทำประมงที่มีขนาดตั้งแต่ 30 ตันกรอสส์ขึ้นไป ที่ออกทำการประมงพาณิชย์ ต้องดำเนินการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง (Vessel Monitoring System: VMS) และดูแลรักษาระบบดังกล่าวให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 

ระบบดังกล่าวจะเชื่อมโยงกับศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงในพื้นที่ครอบคลุม ๒๒ จังหวัดชายฝั่งทะเล โดยขบวนการทำงานระบบจะทำการรายงานข้อมูลมาที่ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและคาดการณ์สถานการณ์ด้านการประมง กรมประมง ซึ่งเจ้าของเรือสามารถติดตามดูได้เฉพาะเรือหรือกลุ่มเรือของตนเองเท่านั้น โดยสามารถติดตามผ่านโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ หรือแท็บเล็ต ได้

ด้วยข้อดีต่าง ๆ เหล่านี้ ทำให้การนำ ระบบ VMS มาใช้งานในธุรกิจการขนส่งทางเรือ จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างมาก เพราะจะช่วยให้เรือและสินค้าของผู้ประกอบการมีความปลอดภัยมากขึ้น ทั้งยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรอีกด้วย สนใจติดตั้ง VMS หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ VMS Thailand ระบบติดตามเรือที่ดีที่สุดในไทย

Fishing boats for Vessel Monitoring System

สรุป

VMS คืออะไร?

VMS คือ ระบบติดตามตำแหน่งเรือ ที่อาศัยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการรับ-ส่งสัญญาณจากดาวเทียม และศูนย์รับสัญญาณบนฝั่ง เพื่อประโยชน์ในการทราบและติดตามตำแหน่งเรือ

ประโยชน์ของ VMS

ช่วยให้ทราบตำแหน่งและสถานะต่างๆ ของเรือ สามารถวางแผนควบคุมเส้นทางการเดินเรือ โดยหลีกเลี่ยงการทำประมงในพื้นที่ต้องห้ามและพื้นที่เสี่ยงภัย อีกทั้งยังทราบพฤติกรรมของผู้ควบคุมเรือ ช่วยวางแผนเส้นทางเดินเรือเพื่อประหยัดน้ำมัน และลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง

หลักการทำงานของ VMS

เริ่มจากแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าหลักของเรือ ต่อไปยัง เครื่องสำรองไฟ แล้วต่อไปยังอุปกรณ์ VMS เพื่อบันทึกข้อมูลการรับส่งสัญญาณและสถานะต่างๆ ของเรือ ซึ่งในกรณีที่แหล่งจ่ายไฟหลักของเรือดับหรือขัดข้อง เครื่องสำรองไฟ จะจ่ายไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องนาน 30 วัน ระบบติดตามเรือ VMS จึงสามารถทำงานได้อย่างปกติ

เรือประเภทไหนต้องติดตั้ง VMS

เรือประมง เรือบรรทุกสินค้า ตลอดจนยานพาหนะทางน้ำทุกชนิดที่ใช้ทำการประมงขนถ่าย หรือเก็บรักษาสัตว์น้ำที่ได้จากยานพาหนะทางน้ำทุกชนิดที่ใช้ทำประมงที่มีขนาดตั้งแต่ 30 ตันกรอสส์ขึ้นไป ต้องดำเนินการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง VMS และดูแลรักษาระบบดังกล่าวให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา

จะติดตั้ง VMS ได้อย่างไร?

ติดต่อบริษัทผู้จำหน่ายและติดตั้ง VMS เพื่อทำการติดตั้งอุปกรณ์ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line : @vmsthailand | โทร. 02 052 4466

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

ภาพข่าวจาก: sanook.com