อุปกรณ์เสริม VMS

ผ่านการรับรองโดยกรมประมง

VMS Thailand เราใส่ใจทุกรายละเอียด

แม้กระทั้ง อุปกรณ์เสริม VMS ทุกชิ้น ต้องมีคุณภาพ และผ่านการรับรองมาตรฐาน

VMS Thailand เราใส่ใจทุกรายละเอียด

แม้กระทั้ง อุปกรณ์เสริม VMS ทุกชิ้น ต้องมีคุณภาพ และผ่านการรับรองมาตรฐาน

VMS Thailand เราใส่ใจทุกรายละเอียด

แม้กระทั้ง อุปกรณ์เสริม VMS ทุกชิ้น
ต้องมีคุณภาพและผ่านการรับรองมาตรฐาน

ติดตั้ง อุปกรณ์เสริม VMS กับเรา แล้วดียังไง?

ติดตั้ง อุปกรณ์เสริม VMS กับเรา แล้วดียังไง?

ติดตั้ง อุปกรณ์เสริม VMS กับเรา
แล้วดียังไง?

อุปกรณ์เสริม VMS ของเรา มีอะไรบ้าง?

Battery Backup front view

เครื่องสำรองไฟ

อุปกรณ์จับยึด

อุปกรณ์จับยึด

Cable top view for Vessel Monitoring System

สายสัญญาณ

อุปกรณ์เชื่อม

อุปกรณ์เชื่อม

ผลงานการติดตั้ง VMS และอุปกรณ์เสริมของเรา

ผลงานการติดตั้ง VMS และอุปกรณ์เสริมของเรา

ผลงานการติดตั้ง VMS
และอุปกรณ์เสริมของเรา

VMS Gen 1 Plus for Fishing Boat

A title

Image Box text

battery backup for vms

A title

Image Box text

Steel Plate of VMS Thailand

A title

Image Box text

Cable for VMS

A title

Image Box text

Accessory for VMS

A title

Image Box text

VMS Install of VMS Thailand

A title

Image Box text

Battery Backup for VMS Thailand

A title

Image Box text

electric control cabinet on boat

A title

Image Box text

บริษัท อีสท์อินโนเวชั่น จำกัด

ผู้ให้บริการ VMS ติดตามเรือ และ GPS ติดตามรถ ที่ดีที่สุดในไทย

โปรโมชั่นพิเศษ