ประชุมการแพร่ระบาดโควิด-19 และ การลักลอบเข้าเมืองทางทะเล

ประชุมการแพร่ระบาดโควิด-19

คณะกรรมการบริหาร ศรชล. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ประชุมการแพร่ระบาดโควิด-19 และสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองทางทะเล เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

สารบัญ

การประชุมหาทางป้องกันการแพร่ระบาดโควิด และการลักลอบเข้าเมือง

พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เป็นประธาน ประชุมการแพร่ระบาดโควิด-19 และการลักลอบเข้าเมืองทางทะเล ร่วมกับคณะกรรมการบริหาร ศรชล. ครั้งที่ 2/2564 ที่ โรงแรม เจ ดับบลิว แมริออท ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

โดยมีคณะกรรมการบริหาร ศรชล. ที่มี อธิบดีกรมการจัดหางาน อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมเจ้าท่า อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย อธิบดีกรมสรรพสามิต อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และผู้บังคับการตำรวจน้ำ ร่วมประชุม เมื่อวันที่ 5 เม.ย. ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเจดับเบิ้ลยู แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.ภูเก็ต

Meeting the spread of the virus COVID-19

สาระสำคัญของการประชุม

สาระสำคัญของการประชุม คือ การสรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเล ที่ยังคงมีปัญหาต่อเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบด้านความมั่นคง และการสกัดกั้น การลักลอบเข้าเมืองทางทะเล

ซึ่ง ศรชล. ได้ดำเนินการเพื่อการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยต่างๆ ทั้ง ศรชล. ภาคต่างๆ ศรชล. จังหวัด หน่วยงานระดับจังหวัดของ กรมเจ้าท่า กรมประมง กรมศุลกากร กองบังคับการตำรวจน้ำ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อสนธิกำลังสกัดกั้น การลักลอบเข้าเมืองทางทะเล โดยผิดกฎหมาย ด้วยการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวเขตทางทะเลพื้นที่ติดต่อประเทศเพื่อนบ้าน

Report on solutions to the problem of illegal fishing

รายงานผลการปฏิบัติงาน

การรายงานผลการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ทั้งกรณีคอกหอย อ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่ง ศรชล.ภาค 2 จะสามารถส่งมอบพื้นที่บางส่วนให้กับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ในวันที่ 18 เมษายน 2564 นี้ รวมถึงการรายงานสถานการณ์ ในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย บริเวณปากแม่น้ำบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และบริเวณอ่าวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการเรื่องต่างๆ เพื่อยกระดับ ศรชล. ในการเป็น ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค (มวก.ศรชล.ภาค)/การแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักรู้ของ ศรชล. เป็นต้น

Demonstration of the search of ships and the rescue of victims at sea

สาธิตการปฏิบัติการตรวจค้นเรือต้องสงสัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล

ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ในเวลา 11.00 น. มีการฝึกสาธิตการปฏิบัติงานของ ศรชล. บริเวณหาดไม้ขาว โดย ศรชล.ภาค 3 ร่วมกับ ศรชล.จังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกันอันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ ศรชล. ต่อไป โดยกำหนดสถานการณ์การฝึก 2 หัวข้อการฝึก ดังนี้

  • การฝึกสาธิตการปฏิบัติการตรวจค้นเรือต้องสงสัยในสถานการณ์ Covid-19
  • การฝึกสาธิตในการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลเพื่อให้เป็นการทำงานร่วมกันของ หน่วยต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรม
Meeting to monitor the COVID-19 situation and illegal immigration

สรุป

การประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองทางทะเลโดยผิดกฎหมาย เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ด้วยการตั้งจุดตรวจและจุดสกัดควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามแนวเขตทางทะเลพื้นที่ติดต่อประเทศเพื่อนบ้าน และมีการฝึกสาธิตการปฏิบัติงานของ ศรชล. ในการตรวจค้นเรือต้องสงสัย รวมถึงการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล เพื่อเตรียมความพร้อมรับกับสถานการณ์จริงที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ


จึงขอความร่วมมือจากประชาชน ชาวประมง และผู้ประกอบกิจการทางเรือ ให้ช่วยกันเฝ้าระวังในพื้นที่ของตน และปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด


โดยเฉพาะผู้ประกอบกิจการเรือประมงที่มีขนาดตั้งแต่ 30 ตันกรอสส์ ขึ้นไป จะต้องติดตั้ง
ระบบติดตามเรือ VMS เพื่อให้เจ้าของเรือและศูนย์ควบคุมทราบพิกัดเรือ หากเกิดเหตุฉุกเฉินต้องการขอความช่วยเหลือในขณะที่เรืออยู่กลางทะเล เจ้าหน้าที่จะได้ทราบพิกัดเรือและสามารถให้การช่วยเหลือได้ทัน


* สนใจติดตั้ง VMS หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Line : @vmsthailand หรือ โทร. 02 052 4466

ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจาก: thairath.co.th