VMS ทำงานอย่างไร?

VMS ทำงานอย่างไร?

หากคุณคือผู้ประกอบการเรือประมงที่สนใจใน ระบบติดตามเรือ VMS วันนี้ VMS Thailand จะมาอธิบายหลักการทำงานของ ระบบติดตามเรือ VMS ให้เข้าใจกันง่าย ๆ เพื่อเป็นความรู้ให้กับทุกท่านครับ

หลักการทำงานของ ระบบติดตามเรือ VMS Thailand

ระบบติดตามเรือ (Vessel Monitoring System; VMS) คือ ระบบที่ใช้ในการติดตามเรือที่ออกปฏิบัติงานอยู่กลางทะเล เพื่อให้เจ้าของเรือ และศูนย์ปฏิบัติการ VMS ที่อยู่บนฝั่ง ทราบถึงพิกัดตำแหน่งเรือ ความเร็ว ทิศทางที่เรือกำลังแล่น รวมถึงข้อมูลต่างๆ ของเรือ เพื่อควบคุมการเดินเรือและการทำประมงให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

แล้ว VMS ทำงานอย่างไร?..  เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ VMS แล้ว อุปกรณ์จะจับสัญญาณดาวเทียม เพื่อบอกให้ทราบถึงตำแหน่งปัจจุบัน วันที่ เวลา ความเร็ว ระดับน้ำมัน ทิศทางที่เรือกำลังแล่น และข้อมูลต่างๆ ของเรือ แล้วทำการส่งข้อมูลดังกล่าว ผ่านเครือข่ายสื่อสารจากผู้ให้บริการ เพื่อทำการสำรองข้อมูลบนระบบเซิฟเวอร์

ซึ่ง VMS Thailand เป็นที่แรก และที่เดียวในไทย ที่ใช้ Cloud บน Amazon เนื่องจากมีความปลอดภัยสูง มีความเสถียร และรวดเร็วที่สุด เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด ให้แก่ผู้ใช้งาน

Vessel Monitoring System

จากนั้น ระบบจะทำการประมวลผลโดยโปรแกรม เพื่อรายงานข้อมูลการใช้งานเรือออกมา เช่น ตำแหน่ง เส้นทางการเดินเรือ ความเร็ว เพื่อให้ผู้ควบคุมสามารถตรวจสอบพฤติกรรมการใช้งานเรือ และหาวิธีปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินเรือ โดยเจ้าของเรือสามารถติดตามดูเรือหรือกลุ่มเรือของตัวเองได้ ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต คือ บนเว็บเบราว์เซอร์ และ แอปพลิเคชัน VMS Thailand ที่รองรับการใช้งาน ทั้งระบบ Android และ iOS ซึ่งใช้งานง่ายมากๆ

โดยข้อมูลเหล่านี้ มีระบบป้องกันข้อมูลที่ปลอดภัยสูงสุด  ผู้ที่สามารถเรียกดูข้อมูลเรือได้ คือ ผู้ที่มี Username และ Password ของเรือลำนั้นๆ เท่านั้น ซึ่งข้อมูลเส้นทางการเดินเรือที่ถูกบันทึกไว้ จะถูกเก็บเป็นความลับตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 อีกทั้งผู้ใช้งาน ยังสามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลัง แล้วนำไปพิมพ์เป็นรายงานออกมาได้

VMS Program supports all devices

ฟีเจอร์หลักของ ระบบติดตามเรือ VMS Thailand

  • บอกตำแหน่งเรือประมงได้แบบเรียลไทม์
  • แสดงตำแหน่งเรือประมงบนแผนที่พร้อมบอกสถานะของเรือ เช่น จอด เดินเบา วิ่ง เป็นต้น
  • แสดงประวัติเส้นทางการเดินเรือย้อนหลัง
  • แสดงขอบเขตการปกครองบนแผนที่ Open Street Map
  • แจ้งเตือนเมื่อสัญญาณขาดหาย ไม่พลาดทุกการเชื่อมต่อกับเรือ

นอกจากนี้ ระบบยังสามารถระบุพื้นที่เฝ้าระวังบนแผนที่ และสามารถแจ้งเตือนเมื่อมีเรือเข้ามาในพื้นที่เฝ้าระวังเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดได้ และในกรณีที่เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นกับเรือ ชาวประมงบนเรือสามารถกดปุ่มฉุกเฉินขอความช่วยเหลือมายังเจ้าของเรือและศูนย์ปฏิบัติการฯ เพื่อติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าช่วยเหลือได้ทันท่วงทีต่อไป

อีกทั้ง ศูนย์ปฏิบัติการ VMS ยังสามารถส่งข้อมูลในรูปแบบ SMS (Short Message Service) เพื่อแจ้งข่าวหรือการเตือนภัยให้แก่เรือทุกลำในระบบได้อีกด้วย

Ship position tracking system

ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง ระบบติดตามเรือ VMS

ผู้ประกอบการเรือประมงที่มีความกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง VMS ที่อาจจะสูงนั้น ปัจจุบัน มีบริษัทที่เป็นตัวแทนจำหน่ายหลากหลายบริษัทแล้ว ทำให้ราคาไม่แพง เพียงแค่ประมาณ 20,000 กว่าบาท ซึ่งเครื่องมือและอุปกรณ์ในการติดตั้ง VMS Gen 1 Plus ของ VMS Thailand นั้น เป็นมาตรฐานสากลที่ทุกประเทศทั่วโลกใช้กัน ส่วนประโยชน์ที่เรือประมงจะได้รับจากการติดตั้ง VMS นั่นคือ สามารถทำการประมงได้อย่างถูกกฎหมาย ส่วนทางภาครัฐจะสามารถคอยช่วยเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยต่างๆ รวมทั้งจะได้รับสิทธิ์จากมาตรการช่วยเหลือจากทางรัฐบาล และที่สำคัญ จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศในการทำประมงที่ถูกกฎหมายด้วย

บทลงโทษสำหรับผู้ประกอบการที่ไม่ดำเนินการติดตั้งระบบ VMS

1) ไม่สามารถออกทำประมงได้ ทั้งในเขตน่านน้ำ และนอกน่านน้ำไทย

2) เรือที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายต้องติดตั้งอุปกรณ์ VMS หากไม่ดำเนินการติดตั้งภายในระยะเวลาที่กำหนดถือเป็นการกระทำผิดกฎหมายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 10/2558 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบดังกล่าวข้างต้น จึงขอเชิญชวนให้เจ้าของเรือประมงเร่งติดตั้งอุปกรณ์ VMS และดูแลให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา

ด้วยข้อดีต่างๆ ของระบบติดตามเรือ VMS และหลักการทำงานที่เสถียร รวดเร็ว และปลอดภัย จะช่วยทำให้การเดินเรือของคุณ มีประสิทธิภาพมากขึ้น สนใจติดตั้งหรือดูรายละเอียดได้ที่ VMS Gen 1 Plus ระบบติดตามเรือที่ดีที่สุดในไทย หรือ สอบถามเพิ่มเติมที่ Line: @vmsthailand หรือ โทร. 02 052 4466

ข้อมูลอ้างอิงจาก: www.fisheries.go.th และ www.marinerthai.net