ระบบติดตามเรือ VMS Thailand

VMS Thailand

เกี่ยวกับเรา บริษัท อีสท์อินโนเวชั่น จำกัด

ประวัติความเป็นมา

บริษัท อีสท์อินโนเวชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือกันระหว่างทีมวิศวกร การสื่อสารและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีประสบการณ์ในระบบ GPS Tracking และ VMS ระบบติดตามเรือ มากกว่า 10 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการด้านระบบติดตามและจัดการยานพาหนะผ่านดาวเทียม (GPS) รวมทั้งระบบบริหารการขนส่งแบบครบวงจร ตั้งแต่การวิจัยพัฒนา การผลิตสินค้า การขายและการติดตั้ง รวมถึงการบริการหลังการขาย

ทั้งนี้ คณะผู้ก่อตั้งได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของยานพาหนะ การลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นจากการใช้รถที่ไม่เหมาะสม เช่น การขับรถออกนอกเส้นทางที่กำหนด การจอดรถติดเครื่องยนต์เป็นเวลานาน เป็นต้น โดยระบบนี้เหมาะกับทั้งองค์กรขนาดเล็กและขนาดใหญ่ที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ต้องการลดค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทาง และเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งมอบสินค้าให้ตรงเวลา

ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการธุรกิจซอฟต์แวร์ กับ Software Park Thailand  โดยบริษัทฯ จะได้รับการถ่ายทอดความรู้ต่างๆ รวมถึงการแบ่งปันองค์ความรู้ของบริษัทให้แก่ธุรกิจอื่นที่อยู่ภายในกลุ่ม ซึ่งเห็นได้ชัดว่า เราเป็นองค์กรที่มีคุณภาพและมีศักยภาพในการเติบโต จึงได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการกับทาง Software Park Thailand  โดยทางบริษัทฯ ขอขอบคุณทาง Software Park Thailand  ที่ให้การสนับสนุน ไว้ ณ ที่นี้ด้วย

รางวัลการันตี

รางวัลการันตีคุณภาพ

บริษัท อีสท์อินโนเวชั่น จำกัด มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพสูงสุด ตลอดระยะเวลากว่า 16 ปี ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 , ISO/IEC 29110-4-1 : 2018 ได้รางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ และรางวัลจากหลากหลายสถาบันทั่วโลก

คุณจึงมั่นใจได้ว่า ระบบติดตามเรือ VMS Thailand  มีมาตรฐานของคุณภาพสินค้าและการให้บริการสูง ยืนยันจากผู้ใช้บริการจริงกว่า 40,000 คัน ทั่วประเทศ

ถ้วยรางวัล

Received an award ASEAN ICT AWARDS TELMIN 2014

ASEAN ICT AWARDS TELMIN
2014

ได้รับรางวัล BRONZE AWARDS  จากผลงาน ซอฟต์แวร์ระบบโลจิสติกส์ (iShipment) ในหัวข้อ  Research & Development
 
Received an award THAILAND ICT AWARDS 2013

THAILAND ICT AWARDS
2013

ได้รับรางวัล ชนะเลิศ จากผลงาน  ซอฟต์แวร์ระบบกักเก็บข้อมูลองค์กร เพื่อการต่อยอดธุกิจ (GPS Data Center) ในหัวข้อ Retail and Supply Chain Management
 
Received an award THAILAND ICT AWARDS 2011

THAILAND ICT AWARDS
2011

ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากผลงาน ซอฟต์แวร์ระบบตรวจสอบเวลาการเดินทางของรถประจำทาง (Intelligent Bus System : E-Bus) ในหัวข้อ E-Inclusion and E-Community
 
Received an award THAILAND ICT RUNNER UP AWARDS 2013

THAILAND ICT AWARDS
2013

ได้รับรางวัล RUNNER UP จากผลงาน แอปพลิเคชันสำหรับเรียกรถแท็กซี่ (Taxii) ในหัวข้อ E-Inclusion and E-Community
 
Received an award THAILAND ICT AWARDS 2010

THAILAND ICT AWARDS
2010

ได้รับรางวัล RUNNER UP จากผลงาน ซอฟต์แวร์ด้านระบบจีพีเอสติดตามตำแหน่งรถยนต์ส่วนตัว ป้องกันรถหาย (GPSafe) ในหัวข้อ Security Application
 
Received an award THAILAND ICT AWARDS 2009

THAILAND ICT AWARDS
2009

ได้รับรางวัล RUNNER UP จากผลงาน  แอปพลิเคชันแจ้งเตือนความเคลื่อนไหวของรถยนต์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Alarm Online) ในหัวข้อ Security Application
 
Received an award SEOUL INTERNATIONAL INVENTION FAIR 2013

SEOUL INTERNATIONAL INVENTION FAIR 2013

ได้รับรางวัล GOLD PRIZE จากผลงาน แอปพลิเคชันสำหรับเรียกรถแท็กซี่ (Taxii) ในหัวข้อ Seoul International Invention Fair (SIIF) 2013
 

ประกาศนียบัตร

Received an award ISO9001-2015

ISO 9001:2015

ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015
ระบบบริหารงานคุณภาพในองค์กร เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างมีมาตรฐาน
 
Received an award ISOIEC-29110

ISO/IEC 29110

ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110 มาตรฐานการผลิตซอฟต์แวร์ โดย TUV NORD ณ วันที่ 24 มกราคม 2562
 
Received an award ASEAN ICT-AWARDS-TELMIN-2014

ASEAN ICT AWARDS TELMIN
2014

ได้รับรางวัล  BRONZE AWARDS จากผลงานซอฟต์แวร์ระบบโลจิสติกส์ (iShipment) ในหัวข้อ Research & Development
 
Received an award SEOUL-INTERNATIONAL-INVENTION-FAIR-2013

SEOUL INTERNATIONAL INVENTION FAIR 2013

ได้รับรางวัล GOLD PRIZE จากผลงานแอปพลิเคชันสำหรับเรียกรถแท็กซี่ (Taxii) ในงาน Seoul International Invention Fair (SIIF) 2013
 
Received an award THAILAND-TOP-TEN-SOFTWARE-AWARDS-2013

THAILAND TOP TEN SOFTWARE AWARDS 2013

ได้รับคัดเลือกเป็น อันดับที่ 7 จากผลงานระบบชี้วัดประมาณผลผลิตพืชไร่ด้วยสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในหัวข้อ10 สุดยอดซอฟต์แวร์ไทย ประจำปี 2556
 
Received an award THAILAND-ICT-AWARDS-2011

THAILAND ICT AWARDS
2011

ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากผลงานซอฟต์แวร์ระบบตรวจสอบเวลาการเดินทางของรถประจำทาง (Intelligent Bus System : E-Bus) ในหัวข้อ E-Inclusion and E-Community
 
Received an award THAILAND-ICT-AWARDS-2013

THAILAND ICT AWARDS
2013

ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากผลงานซอฟต์แวร์ระบบกักเก็บข้อมูลองค์กร เพื่อการต่อยอดธุกิจ (GPS Data Center) ในหัวข้อ Retail and Supply Chain Management
 
Received an award THAILAND-ICT-RUNNER-UP-AWARDS-2013

THAILAND ICT AWARDS
2013

ได้รับรางวัล RUNNER UP จากผลงานแอปพลิเคชันสำหรับเรียกรถแท็กซี่ (Taxii) ในหัวข้อ E-Inclusion and E-Community
 
Received an award SDLC-2013-CERTIFICATE

SDLC 2013 CERTIFICATE

ผ่านการอบรมมาตรฐานกระบวนการผลิต ของผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ระดับบุคคล (Software Development Life Cycle : SDLC 2013) ประจำปี 2556
 

บริษัท อีสท์อินโนเวชั่น จำกัด

ผู้ให้บริการ VMS ติดตามเรือ 
และ GPS ติดตามรถ ที่ดีที่สุดในไทย

บริษัท อีสท์อินโนเวชั่น จำกัด

ผู้ให้บริการ VMS ติดตามเรือ และ GPS ติดตามรถ ที่ดีที่สุดในไทย

โปรโมชั่นพิเศษ